מדריך ארץ ישראל, חיפה, העמקים, הגליל והחרמון

כריכה קדמית
תור, 1945 - 474 עמודים

מתוך הספר

תוכן

ן ח י פ
29
סקירה כללית
51
א חיפה הקריותנהר נעמן עכו
79

59 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי