תמונות בעמוד
PDF
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small]

Lord

MERCHANT OF VENICE

Alt Scorel lor. The moon shines bright -- In such a night as this.

[ocr errors]

HARTFORD, SILASANDRUS.

[blocks in formation]
« הקודםהמשך »