תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

By SA MoU E L C L A R A, M. A.
Chaplain to the Right Reverend
Father in God, 70 A N, Lord
Bishop of Norwich. £2 +

[ocr errors][ocr errors][merged small]

G O SPEL

in St. Paul's Church. Yard, 1701.

[ocr errors]
[graphic]
« הקודםהמשך »