מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם

כריכה קדמית
Open University of Israel, 2004 - 631 עמודים
היישוב היהודי בארץ-ישראל התפתח בין מלחמות העולם מציבור הטרוגני של כ-60,000 נפש שחי בחבל ארץ נידח בפאתי אימפריה שוקעת, ללא מוסדות שלטון משלו והנהגה של ממש, לכלל קהילה אוטונומית שמנתה כמעט חצי מיליון נפש והיתה בשלה לעצמאות. כיצד התחולל שינוי זה? כיצד הפך היישוב בתוך עשרים שנה מגורם שולי וסביל, שקורותיו נקבעו בעיקר על-ידי כוחות חיצוניים, לגורם פעיל, שמעשיו הם שקבעו במידה רבה את אופייה של הארץ ואת תולדותיה? שאלה זו מקבלת משנה תוקף נוכח הנסיבות שבהן התפתח היישוב: הוא היה נתון תחת שלטון זר, נמצא בסכסוך הולך ומחריף עם שכניו הערבים, קלט אלפים רבים של מהגרים והתקיימו בתוכו מתחים ועימותים בין מפלגות, תנועות ומגזרים. כיצד תוסבר העובדה, שהתהליכים המלכדים ביישוב היו חזקים מן התהליכים המפוררים? שאלות אלה ניצבות במרכז הקורס מבית לאומי למדינה בדרך, והן נידונות בו על רקע אירועים ותהליכים בארץ, באזור ובעולם שהשפיעו על התפתחותו של היישוב.
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

אחד אחדות העבודה אחת איור אלא אנשי אפשר בארץ בארץ-ישראל בדרך בה בהם בו בידי בימי בכל בסוף בעלי בראש בראשית בריטניה בשל בשנות העשרים בשנים בשנת בתקופת המנדט דבר האלה האם הארץ הבית הלאומי הבריטי הגדוד ההגירה ההון ההנהלה ההסתדרות הכללית ההסתדרות הציונית ההתיישבות הוועד הון היתה הלבן המזרחי המלחמה הממשלה המנדטורית המפלגה המצב המשבר הנבחרים הספר העברית העות'מאנית העיר העלייה הרביעית העלייה השלישית העלייה השנייה העם הערבים הפועל הצעיר הצהרת בלפור הקורס הקיבוץ הקליטה הקמת הראשון השומר הצעיר השלטון השנייה התנועה התקופה ואולם ואילו ואת וייצמן ועד הצירים ועל זמן חבר חברי חלק יהודים יותר יחידה יישובים ירושלים ישראל כלומר כלפי כן כפי לארץ לבין לה להקים לו למדינה מדיניות מוסדות מלחמת העולם הראשונה ממשלת מן מספר מצד מתוך סעיף על-ידי על-פי עמ ערבים פוליטית פרק ציון קרקעות ראו רבה רופין שבין שהיה שהיו שלא שלום שנות שני שנים שתי תולדות היישוב תל-אביב תנועת

מידע ביבליוגרפי