תמונות בעמוד
PDF
ePub

5 A. D. 6 | 32 years before the Table of remarkable Æras,

TABLE 'I.

and Chronological Facts.

ROMAN

EMPERORS.
CXCIII.
5503 5497 5487 4705 3999 3 748 307 43 40 33 B.C. 2 B. C. 6 25 Augustus
5504 5498 5488 4706 4000

749 308
44

1

5 26 Cæsar. 750

309 45 42 35 A. D. 1 14 27 The years of this 5506 55005490 4708 4002 2 751 310 46 43 36

2 3 | 28 emperor's reign 5507 5501 5491 4709 4003 3 752 311

47
44
37
3

2 29 are counted from 5508 5502 5492 4710 4004

753 312
48 45

1 30 the battle of Ac4711 4005 CXCV. 754

39

31 tium, fought 81 5510 5504 5494 4712 4006 2

755 314 50 47 40

6

2 5511 5505 5495 4713 4007 3 756

315 51 48 41 -17

333 commencement 55125506 54964714 | 4008 4

757 316 52 49 42

4 34 of the Christian 5513 5507 5497 4715 4009 CXCVI. 758 317 53 50 43

9

5 35 æra. 5514 5508 5498 4716 4010 2 759

318
54 / 51
44 10

6 36 5515 5509 5499 4717 4011 3 760 319 55 5245 11

7 37 5516 5510 5500 47184012 4

761
320 56

53
46 12

838 5517 511 5501 471

762 321 57 51

13

9 39 5518 5512 5502 4720 4014

2
763 322 58 55 48

10 40 de 5519 5513 5503 4721 | 4015 3

764 323-59 56 1.49 15 11 41 5520 5514 5504 4722 | 4016 4

765 324 60 57

16 12 42 Tiberius and 1 5521 5515 5505 4723 4017 CXCVIII. 766 325 61 -58 51

13 43 Augustus, con- 2 5522 5516 5506 47244018 2 767 326 62 59 52 18 14 | 41 jointly. 3 5523 5517 5507 4725 4019 3 768 327 63 60 53 19 15 4

Tiberius reigns 5524 5518 5508 4726 4020 4 769 328 64 61 54

16 5 alone after the 5525 5519 5509 4727

4021 СХСІХ. . 770 329 65 62 55 21 17 6 death of Augus5526 5520 5510 47284022 2 771 330 66 63 56 22 18 7 tus. This emperor 5527 5521 5511 4729 4023 3

772 331 67 64 57 23 .19 8 reigned 22 years 5528 5522 5512 4730 4024 4 773 332 | 68 65 58 24 20 9 after the death of 5529 5523 5513 4731 4025 CC. 774 333 69 66 59 25 21 10 his predecessor; 5524 5514 4732 4026 2 775 334 70 67 60 26

22 11 & three years con5531 5525 5515 4733 4027 3

776 335 71/ 68 61 27 23 12 jointly with him; 5532 5526 5516 47344028

777 336 72

69 62

28

24 13 making, in the 5527 5517 4735 4029 778 337 73 7063

25 14 whole, 254 years; 5534 5528 5518 4736 4030 2

779338

74
71 64

26 15 which appears to 5535 5529 5519 4737 4031 3

780 339
75 72

27 16 be the computa-
5530
4738 4032

781 310
73

17 tion followed by 5537 5531 5521 4739 4033 CCII.

. 782 311 77

67

29 18 St. Luke, ch.iü.i. 5538 5532 5522 4740 4034 2

783 342
78

34 30 19 who dates from 5539 5533 5523 4741 4035 3

784 343
76 69 35

20 the time in which 5540 5534 5524 47424036 4

785 344 801 77 70 36 32 21 Tiberius was asso5541 5535 5525 4743 4037 CCIII. 786 345 81 78 71 37 33 22 ciated in the em5542 5536 5526 47444038 2

787 3416 82 79 72 38 34 23 pire with Augus5543 5537 5527 4745 4039 3 (788 347 83 | 8073

35 24 tus. 5544 5538 5528 4746 4040 4 789 318 84 81

40 36 25 5545 5539 5529 4747 4041 CCIV. 790 349 85 82 75 41

1 Caligula Cæsar. 5546 5540 5530 47484042 2 791 | 350 | 86 83 76 42 38 2

[graphic]
[ocr errors]

N. B. The Roman numerals in the column containing the æra of the Olympiads, do not mean that the respective Olympiads were completed in the years of the different epochs with which they are collateral, or, in other words, that so many times four years had then elapsed since the institution of the Olympic games; but they serve to point out the years in which the respective Olympiads commenced.

[merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

N. B. The asterisks in the column containing the Golden Number, or Grecian cycle of nineteen years, and also in that of the Jewish lunar cycle, denote, that the year of the respective cycles to which they are prefixed, are embolismic, or leap years, i. e. contain thirteen instead of twelve months.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

5547 5541 5531

4749 4043 CCIV.3 792 5548 5542 5532 4750 4044 4

793 5549 5543 5533 4751 4045 CCV. 794 5550 5544 5534 4752 4046 2 795 5551 5545 5535 4753 4047 3 796 5552 5546 5536 4754 4048 4

797 5553 5547 5537 4755 4049

CCVI.

798 5554 5548 5538 4756 4050 2 799 5555 5549 5539 4757 4051 3

800 5556 5550 5540 4758 4052

801 5557 5551 5541 4759 4053 CCVII. 802 5558 5552 5542 4760 4054 2

803 5559 5553 5543 4761 4055 3 804 5560 5554 5544 4762 4056 4

805 5561 5555 5545 4763 4057 CCVIII. 806 5562 5556 5546 4764 4058 2

807 5563 5557 5547 4765 4059 3

808 5564 5558 5548 4766 4060

809 5565 5559 554 4767 4061 CCIX. 810 55665560 5550 4768 4062 2

811 5567 5561 5551 4769 4063 3

812 5568 5562 5552 4770 4064 4

813 5569 5563 5553 4771 4065 ССХ. . 814 5570 5564 5554 47724066 2 815 5571 5565 5555 4773 4067 3 816 5572 5566 5556 4774 4068 4

817 5573 5567 5557 4775 4069 CCXI. 818 5574 5568 5558 4776 4070 2

819 5575 5569 5559 4777 4071 3

820 5576 5570 5560 4778 | 4072 4 821 5577 5571 5561 4779 4073 CCXII. 822 5578 5572

5562 47804074 2 823 5579

5573 556347814075 3 824 5580 5574 5564 4782 4076 4 825 5581 5575 5565 4783 4077 CCXIII. 826 5582 5576 5566 4784 4078 2 827 5583 5577 5567 4785 4079 3

828 5584 5578 5568 4786 4080

829 5585 5579 5569 4787 4081 CCXIV. 830 5586 5580 5570 4788 4082 2

831 5587 5581 5571 4789 4083 3

832 5588 5582 5572 47 90 4084 4

833 5589 5583 5573 4791 4085 CCXV. 834 5590

5584 5574 4792 4086 2 835 5591 5585 5575 4793 4087 3 836 5592- 5586 5576 4794 4088 4 837 5593 5587 5577 4795 4089 CCXVI. 838 5594 5588

5578
4796 4090

2 839 5595 5589 5579 4797

4091

3 840 5596 5590 5580 4798 4092 4 841 5597 5591 5581 4799 4093 CCXVII. 842 5598 5592 5582 4800 | 4094 2 843 5599 5593 5583 4801 4095

844 5600 5594 5584 4802 4096

845 5601 5595 5585 4803 4097 CCXVIII. 846 5602 5596 5586 4804 4098 2 847 5603 5597 5587 4805 4099 3 848 5604 5598 5588 4806 4100 4 849 5605 5599 5589 4807 4101 CCXIX.

850 5606 5600 5590 4808 4102 2 851 5607 5601 5591 4809 4103 3

852 5608 5602 5592 4810 | 4104 4

853

87 84

77 A.D.43 A.D.39 3 Caligula Cæsar. 88 85

78 44 40 4 89 79 45

1 Claudius Cæsar. 90 87

46 42 2 88

47 43 3 92 89

48

4 93 90 83 49 45 5 94 91 84

50

46 6 95 92 85

51

47 7 96 93 861

52

48 8 97 94 87 53 49 9 98. 95 881 54 50 10 99 96

89 55 51 11 1001 97 901

56 52 12 101

98 91 57 53 102 99 92

58 54 1 Nero Cæsar. . 103 100

93 59 55 2 104 101

94

60 56 3 105 102

95 61 57 4 106 103

96 62 58 5 107) 104

97 63 59 6 108 105

98
64

60 7 1091 106

99 65 61 8 110 107 100 66 62 9 111] 108 101 67 63 10 112) 109 102 68 64 11 113 110 103 69 65 12 114 111 104 70 66 13 1151 112 105 71 67 14 116113 1061 72 68 1 Galba, 9 months. 117| 114 107 73

69 1 Otho, 90 days. 118) 115 108

70

2 Vitellius, eight 119 116 109 75 71 3 months. 1201 117 1101 76 72 4 Vespasian, ten 121] 118 1111 77

73 5 years, nearly, 122 119 112

78

74 6 123 120 113 79 75 7 124 121 114 80 76 8 125) 122 115

77 9 1261 123 116 82 78 127) 124 117 83 79 1 Titus Cæsar. 128/ 125 118 84 80 2 129 126 119 85

1 Domitian Cæsar. 1301 127 120 86

2 131 128) 121 87

3 132) 129 122

88 133 130 123

85

5 134 131 124

86

6 135 132 125 91 87 7 136 133 126 92 88 8 137) 134 127 93 89 9 138) 135 128 94 90 10 139 136 129 95 91 11 1401 137 130 96 92 12 141] 138 131 97 93 13 142 139 132 98 94 14 143 1401 133 99 95 15 144 141) 134 100 96 1 Neroa. 1451 142 135

101 97 2 1461 143 136 102 98 1 Trajan reigned 19 147) 144 137 103 99

2 yrs. 6 months, & 148) 145 138 104 100 3 15 days.

Table of remarkable Æras,

TABLE I.

and Chronological Facts,

[graphic]

20 D Mar.25 Mar.2911 21 CB Apr. 13 Apr. 1722 22 A

2 23 G Mar.22 Mar.25 14 24 F Apr. 10 Apr. 14 25 25 ED Mar.30 26 с

Apr. 18 27 B

7 28

A Mar.27 1

21 20 2 E

6 1 3 D Mar.24 Mar.29 12 4

Apr. 12 Apr. 1823 5 | BA

1 2 4 6 G Mar.21 Mar.25 15 7 F Apr. 9 Apr. 1426 8 E Mar.29 Mar. 30 7 9 DC Apr. 17 Apr. 18 18 10 B

5 10/29 11 A Mar.25 Mar.2611 12 G Apr. 13 Apr.15 22 13 FE

2 6 3 14 D Mar.22 Mar.2914 15 C Apr. 10 Apr. 11 25 16 B Mar.30

36 17 AG Apr. 18 18 F

1428 19 E Mar.27 Mar. 30 9

D Apr. 15 Apr. 1920 21 | CB

41 10 1 22 A Mar.24 Mar.2612 23 G Apr. 12 Apr. 15 23 24 F

1 25 ED Mar.21 Mar. 2215 26 C Apr. 9 Apr. 11 26 27 B Mar.29) 37 28 A Apr. 17

2318 1 GF

5 729 2 E Mar.25 Mar.3011 3 D Apr. 13 Apr. 19/22 4 с

2

41 3 5 BA Mar.22 Mar.2614 6 G Apr. 10 Apr. 15 25 7 F Mar.30 Mar.311 6 8 E Apr. 18 Apr. 2017 9 DC 7 11/28 10 B Mar.27

3 g 11 A Apr.15 16 20 12 G

41 81 13 FE Mar. 24 Mar 3012

D Apr. 12 Apr. 1923
С

1 4 4 16 B Mar.21 Mar.27 15 17 AG Apr. 9 Apr. 1526 18 F Mar.29 Mar.31 7 19 E Apr. 17 Apr. 2018 20 D

51 1229 21 CB Mar.25 Mar.2711 22 A Apr. 13 Apr. 1622 23 G

2 8 3 24 F Mar.22 Mar.24 14 25 | ED Apr. 10 Apr. 12'25

[blocks in formation]

746 7 17 7 18 7-19 750 751 752 753 751 755 756 757 758

759

12

3999 3755 4000 3756 4001 3757 4002 3758 4003 3759 4004 3760 4005 3761 4006 3762 4007 3763 4008 3764 4009 3765 4010

3766 4011 3767 4012

3768 4013 3769 4014

3770 4015 3771 4016 3772 4017 3773 4018

3771 4019 3775 4020

3776 .4021 3777 4022 3778 4023

3779 4024 3780 4025 3781 4026 3782 4027 3783 4028 3781 4029 3785 4030 3786 4031 3787 4032

3788 4033

3789 4034 3790 4035 3791 4036 3792 4037 3793 4038 3794 4039 3795 4010 3796 4011

3797 4012 3798 4013 3799 4014 3800 4045 3801 4046 3802 4047 3803 4018 3801 4049, 3805 ,4050 3806 4051 3807

7.12
713
714
715
7 16
7 17
718
749
750
751
752
753
754
7 55
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
791

717
718
7 19
750
751
752
753
75+
755
756
757
7.58
7.59
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799

718 B.C.6 7 19

5 750 4 751 3 752 2 753 751 A.D.1 755

2 756 3 757 758 5 759 6 760 7 761 8 762 9 763 10 761 11 765 766 13 767 14 768 15 769 16 770

17 771 18 772 19 773 20

21 775 22 776

23 777 778 25 779 26 780 781 28 782 29 783 30 781 31 785 32 786 33 787 31 788 35 789 36 790 37 791 38 792 39 793 40 794 41 795 796 43 797 44 798 45 799 46 800 47

760 761 762 763 761 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 79+ 795 796 797 798

P. Lælius Balbus, and C. Antistius Vetus
Imp. C. Julius Cæsar Octav. Augustus XII., and L. Corn. Sulla
C. Calvisius Sabinus, and L. Passienus Rufus
L. Cornelius Lentulus, and M. Valerius Messalinus
Imp. C. Julius Cæsar Octav. Augustus XIII., and C. Canin. Gallus
Cossus Cornelius Lentulus, and L. Calpurnius Piso
Caius Julius Cæsar, and M. Æmilius Paulus
P. Vinicius, and P. Alfenius Varus
L. Ælius Lamia, and M. Servilius
Sex. Ælius Catus, and C. Sentius Saturninus
L. Valerius Messala Volusus, and Cn. Cornelius Cinna Magnus
M. Æmilius Lepidus, and L. Arruntius
A. Licinius Nerva Silianus, and Q.Cæcilius Metellus Criticus Silanus
M. Furius Camillus, and Sex. Nonius Quintilianus,
Q. Sulpicius Camerinus, and C. Pompeius Sabinus
P. Cornelius Dolabella, and C. Junius Silanus
M. Æmilius Lepidus, and T. Statilius Taurus
Germanicus Cæsar, and C. Fonteius Capito
C. Silius, and L. Munacius Plancus
Sex. Pompeius, and Sex. Apuleius
Drusus Cæsar, and C. Norbanus Flaccus
T. Statilius Sisenna Taurus, and L. Scribonius Libo
C. Cæcilius Rufus, and L. Pomponius Flaccus Græcinus
Tiberius Aug. III., and Germanicus Cæsar II.
M. Junius Silanus, and L. Norbanus Balbus
M. Valerius Messala, and M. Aurelius Cotta II.
Tiberius Aug. IV., and Drusus Cæsar II.
C. Sulpitius Galba, and Q. Haterius Agrippa
C. Asinius Pollio, and L. Antistius Vetus
Serv. Cornelius Cethegus, and L. Viselius Varro
M. Asinius Agrippa, and Cossus Cornelius Lentulus
C. Calvisius Sabinus, and Cn. Corn. Lentulus Getulicus
M. Licinius Crassus Fragi, and L. Calpurnius Piso
Ap. Junius Silanus, and Silius Nerva
L. Rubellius Geminus, and C. Fusius or Rufius Geminus
L. Cassius Longinus, and M. Vinicius
Tiberius Aug. V., and Ælius Sejanus
Cn. Domitius Ahenobardus, and M. Furius Camillus Scribonianus
L. Sulpicius Galba, and L. Com. Sylla Felix
Paulus Fabius Persicus, and L. Vitellius
C. Cestius Gallus, and M. Servilius Nonianus or Monianus
Sex. Papinius Allenius, and Q. Plautius
Cn. Acerronius Proculus, and Caius Petronius Pontius Nigrinus
M. Aquillius Julianus, and P. Nonius Aspreuas
Caius Aug. II., and L. Apronius Cæsianus
Caius Aug. III., and L. Gellius Poplicola
Caius Aug. IV., and Cn. Sentius Saturninus
Tib. Claudius Aug. II., and Caius Cæcina Largus
Tib. Claudius Aug. III., and L. Vitellius II.
L. Quinctius Crispinus II., and Marcus Statilius Taurus
M. Vinicius II., and Taurus Statilius Corvinus
P. Valerius Asiaticus II., and M. Junius Silanus
Tib. Claud. Aug. IV., and L. Vitellius III.

21

27

42

« הקודםהמשך »