תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][graphic]

FRATRIBUS UNANIMIS CLARITATE GENERIS, FORTITUDINE, PIETATE, HUMANITATE EXCELLENTISSIMIS,

WILHELMO,
PRIMO TRIBUNO MILITUM LEGIONIS XIX."

FERDINANDO,
ALAE EQUIT. PRAETOR. LORICATORUM PRAEFECTO,

BOGISLAO,
VLADISLAO

SERENISSIMIS PRINCIPIBUS
DE RADZIWILL

CET. CET.

S.

D.

P.

CAR. TIMOTH. ZUMPTIUS.

« הקודםהמשך »