The Book of Lord Shang: A Classic of the Chinese School of Law

כריכה קדמית
A. Probsthain, 1928 - 346 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

Shang Yang in History
1
Shang Yang as Social Reformer
41
The Book of Lord Shang and the School
66

3 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי