תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

DAPHNE AND APOLLO.

Imitated from the

FIRST BOOK OF OVID'S METAMORPHOSES.

Nympha, precur, Penei mane.--. Ovid. Met. Lib. I.

[ocr errors][subsumed]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »