תמונות בעמוד
PDF
ePub

American Statesmen

EDITED BY

JOHN T. MORSE, JR.

BENJAMIN FRANKLIN

BY

o
JOHN T. MORSE, JR.
LIFE OF JOIN ADAMS,"? LIFE OF JOAN QUINCY ADAMS"

“LIFE OF THOMAS JEFFERSON," ETC.

AUTHOR OF

[graphic]

rien.

INODE

The Riverside Press

BOSTON AND NEW YORK
HOUGHTON, MIFFLIN AND COMPANY
Che Riverside Press, Cambridge

1889

« הקודםהמשך »