Mishnayot: seder nezikin, כרך 4

כריכה קדמית
ha-'almanah ve-ha-'ahim Rom, 1911 - 406 עמודים

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מהדורות אחרות - הצג הכל

מידע ביבליוגרפי