Lyra Historica: Poems of British History A.D. 61-1910, כרכים 1-3

כריכה קדמית
Clarendon Press, 1911

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

The White Ship
26
Robin Hood
33
Simon de Montfort
40

23 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי