תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][graphic][merged small]

Published by Houlston & Jon 63, Paternoster Row, London

and at Wellington Salop: March 1 1828

[graphic]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »