תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]

POEMS OF OSSIAN,

&c.

CONTAINING THE

POETICAL WORKS

OP

JAMES MACPHERSON, Esq.

IN

PROSE AND RHYME :

WITH NOTES AND ILLUSTRATIONS

BY

MALCOLM LAING, Esg.

IN TWO VOLUMES.

VOL. II.

EDINBURGH :

PRINTED BY JAMES BALLANTYNL,
FOR ARCHIBALD CONSTABLE AND CO, EDINBURGH;
LONGMAN, HURST, REES, AND ORME, CADELL AND DAVIES,

AND J. MAWMAN, LONDON.

1805.

[blocks in formation]

19 PR 1955

« הקודםהמשך »