The Books of Haggai and Zechariah

כריכה קדמית
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

INTRODUCTION TO HAGGAI
1
HAGGAI TEXT AND NOTES
25
ZECHARIAH IVIII TEXT AND NOTES
75
ZECHARIAH IXXIV TEXT AND NOTES
117

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי