תמונות בעמוד
PDF
ePub

1

[graphic][merged small][merged small][ocr errors]
[graphic]

A PILGRIMAGE

TO

PALESTINE,

EGYPT, AND SYRIA,

BY

MARIE-JOSEPH DE GERAMB,

MONK OF LA TRAPPE.

IN TWO VOLUMES.

VOL. I.

LONDON:

HENRY COLBURN, PUBLISHER,

GREAT MARLBOROUGH STREET.

1840.

514,

« הקודםהמשך »