תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Printed by C. Stower, Pater-noster Row ;
FOR R. DUTTON, GRACECHURCH-STREET; AND THOMAS OSTELL,

AVE-MARIA LANE.

PR 2358

1

3 (با ،

1807

« הקודםהמשך »