תמונות בעמוד
PDF
ePub

1

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

NEW-YORK:

HARPER & BROTHERS, PUBLISHERS,

82 CLIFF STREET.

« הקודםהמשך »