מקרו כלכלה

כריכה קדמית
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מונחים וביטויים נפוצים

אבטלה קיינסית אבטלה קלאסית אינו אלא אנו אפוא באופן בחלק ביחידה ביקוש מצרפי בכל במודל במצב במקרה במשק בנקודה בסעיף בעודף ביקוש ברמת בשוק הכסף בשוק המוצרים בשוק העבודה בשכר בשער בתוצר בתרשים גבוה גדל הביקוש לעבודה הגדלת ההיצע ההנחה ההשקעה הייצור היצע היצע מצרפי הכללי הלא המבוקשת המורחב הממשלה הממשלתית המצרפי המשק נמצא העבודה המועסקת העובדים העקומה העקומות הפירמות הרווח הרי השונים השכר הריאלי השפל הגדול התוצר הלאומי התשובה ולכן ושער יותר ימינה ירידת כאשר כזה כיצד כלומר כלכלית כלכלן כמות העבודה כמתואר בתרשים כתוצאה לכך לכסף למשל מאחר מדיניות פיסקאלית מכאן מלכודת הנזילות מן מסקנה מצב מרחיבה משק משקל משתנה נגזרת נמוך נמצא בעודף נניח נקודת עודף עולה על־ידי על־פי עליית עקומת 15 עקומת הביקוש עתה פונקציית פונקציית הייצור קטן רמת המחירים שאלה שבו שווה שוק שיווי־משקל שינוי שינויים שיעור האבטלה שכן שכר שמאלה שני שער הריבית תהיה תוצר תעסוקה מלאה

מידע ביבליוגרפי