מקרו-כלכלה א

כריכה קדמית
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
1
חלק 2
2
חלק 3
16
חלק 4
20
חלק 5
24
חלק 6
89
חלק 7
98
חלק 8
99
חלק 10
103
חלק 11
116
חלק 12
136
חלק 13
147
חלק 14
165
חלק 15
179
חלק 16
207
חלק 17
222

חלק 9
101
חלק 18
225

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

אבטלה קיינסית אבטלה קלאסית אינו אלא אנו אפוא באופן בחלק ביחידה ביקוש מצרפי בכל במודל במצב במקרה במשק בנקודה בסעיף בעודף ביקוש ברמת בשוק הכסף בשוק המוצרים בשוק העבודה בשכר בשער בתוצר גבוה גדל הביקוש לעבודה הגדלת ההיצע ההנחה ההשקעה היצע הכללי הכסף המבוקשת המורחב הממשלה הממשלתית המצרפי המשק נמצא העובדים העקומה העקומות הפירמות הרווח הרי השולית השונים השכר הריאלי השפעת התוצר הלאומי ולכן ושער זמן יותר ימינה ירידת כאשר כזה כיצד כלומר כלכלית כללי כמות הכסף כמות העבודה כמתואר בתרשים כפי כתוצאה לכסף למשל מאחר מדיניות מוניטארית מדיניות פיסקאלית מודל מוניטארית מכאן מן מסקנה מצב משקל משתנה נמוך נמצא בעודף נניח נקודת עודף עודף היצע עולה על-ידי על-פי עליית עקומת הביקוש עתה פונקציית הייצור קטן רמת המחירים שאלה שבו שווה שוק שיווי-משקל שיווי-משקל כללי שינוי שינויים שיעור האבטלה שכן שכר שמאלה שני שער הריבית שתי תהיה תוצר תעסוקה מלאה תשובה IS-LM

מידע ביבליוגרפי