תמונות בעמוד
PDF
ePub

CLASSICAL JOURNAL:

FOR

MARCH AND JUNE, 1828.

VOL. XXXVII.

*Ω φίλος, ει σοφός εί, λάβε μ' ές χέρας" ει δέ γε πάμπαν

Νήϊς έφυς Μουσέων, ρίψον α μη νοέεις.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

LONGMAN, REES, ORME, BROWN, AND GREEN; C. AND
J. RIVINGTON; PARKER, OXFORD; BARRET, CAM-
BRIDGE ; MACREDIE AND CO., EDINBURGH ;

CUMMING, DUBLIN; AND ALL
OTHER BOOKSELLERS.

CLASSICAL JOURNAL:

JOURNAL:

FOR

MARCH AND JUNE, 1828.

VOL. XXXVII.

φίλος, ει σοφός εί, λάβε μ' ές χέρας" ει δέ γε πάμπαν

Νηίς έφυς Μουσέων, ρίψον α μη νοέεις.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

LONGMAN, REES, ORME, BROWN, AND GREEN; C. AND
J. RIVINGTON; PARKER, OXFORD; BARRET, CAM-
BRIDGE ; MACREDIE AND CO., EDINBURGH;

CUMMING, DUBLIN; AND ALL
OTHER BOOKSELLERS.

« הקודםהמשך »