Gerard Van Swieten and His World: 1700 - 1772

כריכה קדמית
Martinus Nijhoff, 1970 - 171 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

THE EARLY YEARS
7
LEIDEN
51
MARIA THERESA
98
זכויות יוצרים

3 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי