תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]

NEW-YORK:
D. APPLETON & CO. 200 BROADWAY.

PHILADELPHIA :
GEO. S. APPLETON, 148 CHESNUT-STREET.

MDCCCXLVII.

HARVARD COLLEGE LIBRARY

THE BEQUEST OF THEODORE JEWETT EASTHAN

1931

T

[graphic][ocr errors]
« הקודםהמשך »