ספר ליקוטי רפאל: דרוש על חמשה חומשי תורה וההפטרות

כריכה קדמית
הוצאת ישועה בן דוד סלים, 1984

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מידע ביבליוגרפי