The Sunday Sermons of the Great Fathers, כרך 1

כריכה קדמית
M. F. Toal
Ignatius Press, 2000 - 4 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

FOREWORD
1
TRINITY SUNDAY
58
FIRST SUNDAY AFTER PENTECOST
84
CORPUS CHRISTI
105
SECOND SUNDAY AFTER PENTECOST
164
FOURTH SUNDAY AFTER PENTECOST
214
FIFTH SUNDAY AFTER PENTECOST
226
THE FEAST OF SAINTS PETER AND PAUL
249
SIXTH SUNDAY AFTER PENTECOST
278
EIGHTH SUNDAY AFTER PENTECOST
320
NINTH SUNDAY AFTER PENTECOST
341
TENTH SUNDAY AFTER PENTECOST
356
INDEX
373
זכויות יוצרים

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי