קריאה - תיאוריה ומעשה: לומדים ומלמדים אוריינות, כרך 3

כריכה קדמית
כרך א': יחידה 1. קריאה יעילה סקירה והתנסות -- יחידה 2. על קריאה ואוריינות -- כרך ב': יחידה 3. הפיזיולוגיה של הקריאה -- יחידה 4. הפסיכולוגיה של הקריאה -- יחידה 5. לשון קורא טקסט -- כרך ג': יחידה 6. ניצני אוריינות -- יחידה 7. אבני היסוד של הקריאה -- כרך ג': יחידה 6. ניצני אוריינות -- יחידה 7. אבני היסוד של הקריאה -- כרך ד': יחידה 8. הבניית משמעות א' -- יחידה 9. הבניית משמעות ב' -- כרך ה' : יחידה 10-כתיבה והוראתה-גישה תהליכים
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

ביקורת משתמש - סמן כלא הולם

ספר מעשיר ומקסים. מקיף את הנושאים החשובים בהוראת הקריאה

תוכן

חלק 1
3
חלק 2
4
חלק 3
29
חלק 4
92
חלק 5
98
חלק 6
104
חלק 7
142
חלק 8
164
חלק 9
169
חלק 10
180
חלק 11
184
חלק 12
191
חלק 13
207
חלק 14
215
חלק 15
251

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

אוצר מילים אוריינות אותה אותו אותיות אותם אחד אחת אלא אלו אפשר אצל באופן בבית בבית־הספר בגיל בגן בה בהתאם ביותר ביחידה בכל בני בשלב בשפה בתחום גישה גישות דיבור ה״שפה כמכלול האוריינית האם הברה הגישה הגננת הדבורה ההוראה הורים החינוך החשיבה הטקסט הידע הילד הכתב הכתיבה הלמידה הלשון הלשונית המאה המאה העשרים המורה המילה הקורא הקריאה הקריאה והכתיבה הקשר הקשרים השימוש התלמידים התפתחות ואת וכדומה וכן ועוד ועל זמן חינוך חריזה חשוב ידע יותר יכולת ילד ילדים ירושלים כאשר כיצד כלומר כן לבין לדוגמה להוראת להשתמש לו לומד לומדים לילד לימוד הקריאה לכך לכתוב ללמוד למשל לפי לפתח לקרוא לשון מודעות פונולוגית מידע מיומנויות מילה מילים מן מסוימת משחק משמעות משפטים מתוך ניצני אוריינות סיפור סיפורים ספרים עברית על־פי עמ פונולוגית פונמות פיתוח פעילויות פעילות ציור קוראים קק ראו רכישת שבה שבו שהוא שהיא שהילד שהם שונות שונים שיש שלב שפה תהליך תוך תכניות תל־אביב תפיסה

מידע ביבליוגרפי