תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ERRATA. For Jam, i. 22, read i. 21, p. 72. For θενό read θεόν, p. 120.. For Mat. xiv. 23, read Mat. xxvi. 53, p. 189. For John v. 8, read Heb. v. 8, p. 194. For Psalm xxi. l, read Psalm xxii, 1, p. 220. For Luke xxiv. 31, read xxiv. 51, p 246. For Heb. ix. 25, read ix. 24, p. 352.

OF THE

GREEK WORDS,
Whose meaning is explained, or whose use is pointed out,

when they are applied to, or used concerning, God or
CHRIST. .

}

CIYEW
αιτεω

Page 1

Page
Αγαθος
53, 90 αφεσις

97
αγάπητος

146 αφιημι
αγιος

50
βασιλευς

61
αγοραζομαι

78
αγοραζω

79
γεννάω

144, 155
αδω

106, 107
αθανασια

38 δεομαι

117, 191
103[δια

44, 230, 236
118| δια το όνομα

231
αληθιγος
53 δια του ονόματος

16.
αμήν

59] διδασκαλος 157,175,176, 198
αναβαινω
246, 247 δοξα-ζω

111
αναζεζηκα

246] δυνασης, see μονος
ανάγω

243
ανεληφθη
246, 247 εγείρω

240, 243
246 εικων τ8 Θε8 αορατ8

153
ανεφερετο

247]εις

98, 163, 231
ανέςησεν
137 εις το όνομα

231
ane
ανθρωπος, see υιος
139 εκ and εξ

170

92
ανιστημι
238, 240 ελεος

232
167 εν
απαγγελλω

223
160 εν τω ονόματι
απαυγασμα της δοξης

169 ενεκα, ενεκεν, εινεκεν 229, 235
αποδεικνυμι
167 εντυγχάνω

189, 252

79
Αποκαλυψις
170 εξαγοραζω

167
απολυτρωσις
76, 85 εξαποστελλω

168
αποστελλω

167 εξερχομαι

147 εξομολογεομαι 109, 191
αρπαγμoν

233
158 επι τω ονοματα
αρχηγος της ζωης

110
OUT 06

14, 71, 115, 155, 245 επικαλεω

163,

απο

*

[graphic]

Page

Page επισθαλης 179 οικτως

92 ερχομαι

168 οικτιρμών ερωλαω

58 ευλαβεια

49 ευλογεω

115, 1980 ων, και ο ην, και ευλογήθος 57, 59, 116, 190

}55, 116

ο ερχόμενος ευχαριστεω 115, 116 Ο ων επι παντων

58, 60 θανατος 221 παντοκράτωρ 37, 38, 50, 126

172 Θεος

189 Θεος ο ζων

47 παρακαλεω
πεμπω

168 ιλασκομαι 94, 96 προσευχή

122, 189 ιλεως.

94, 96 προσευχομαι και όλαομαι 95 προσκύνεω

110 ιλασμος

94, 97 πρωτοτοκος εκ των νεκρων 156 ισος

147 πρωτότοκος πασης κτισεως 153 καλος ποιμήν

159 ραββι and ραββονι 157, 176 καθηγητης 158 ριζα Δαξιδ

145 καθημενος επι τα θρονο 63, 126 ρυομαι

77 καθως

194, 196

σωζω κεκλελαι 8

71

S κυριος , , , ,

σωτηρία

σωτηριος. λατρεία

114 λατρεύω

υιος ανθρωπο

139 λογος

7,8,161

υιος τ8 ευλογητ8 Θεο 145 λυτρον

υιος τ8 Θε8 και το υψις8 142

ib. λυτροω-ομαι

υμνεω

105 76 λυτρωσις

226 λυτρωτης

74, 77, 85
υψιστος

51 υψοω

247 207 μεσίτης μονογενής

145 χαρακτηρ της υποτασεως 160 38χαρις

234

91 χρηςοτης 147, 148, 150 Xpisos

165, 235 ψαλλω

129 νομοθετης

106 ψαλμος 58 ωδη

106, 107 O

194 158 ως σδος, αληθε, α και ζωη

THE END.

Printed by C, ST OWER, Hackney.

« הקודםהמשך »