תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic]

ARGUMENTS

FOR THE

TRUTH

AND

DIVINE AUTHORITY

OF THE

Christian Religion;

I N

TEN SERMONS;

To which is added

A Sermon upon GOD's Moral
Government,

Py JAMES DUCHAL, M.A.

LONDON:
Printed for A. Millar, in the Strand.
M.DCC.LIII,

[graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »