תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

THE

WORKS

OF

ROBT. LEIGHTON, D.D.

SOMETIME

BISHOP OF DUNBLANE,

AFTERWARDS

ARCHBISHOP OF GLASGOW.

a new and enlarged Edition:

TOGETHER WITH THE

LIFE OF THE AUTHOR,

BY THE

REV. G. JERMENT.

VOL. III.

LONDON:
Printed by William Nicholson, Warner Street,
FOR R. OGLE, GREAT TURNSTILE,

HOLBORN;
F. AND C. RIVINGTON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD; J. HAT-
CHARD, PICCADILLY; MATHEWS AND LEIGH, AND
JORDAN AND MAXWELL, STRAND; BUTTON AND
SON, PATERNOSTER-ROW ;OGLE AND AIKMAN,
EDINBURGU; M. OGLE, GLASGOW ; AND
G. CLARK, ABERDEEN,

« הקודםהמשך »