תמונות בעמוד
PDF

THE

WORKS

OF THE

ENGLISH POET S.

WITH

P R E F A CES,

BIOGRAPHICAL AND CRITICAL,

BY SAMUEL JOHNSON.

VOLUME THE THIRTY-FIRST.

LONDON:

PRINTED BY J. NICHOLS;
IOR C. BATHURST, J. BUCKLAND, W.STRAHAN, J. RIVING-
TON AND SONS, T. DAVIES, T.PAYNE, L, DAVIS, W. OWEN,
B. White, S. CROWDER, T. CASLON, T. LONGMAN,
B. LAW, E. AND C. DILLY, J. DODSLEY, H. BALDWIN,
J. WILKIE, J. ROBSON, J. JOHNSON, T. LOWNDES,
T.BECKET, G.ROBINSON, T.CADELL, W. DAVIS,
J. NICHOLS, F. NEWBERY, T. EVANS, J. RID-
LEY, R. BALDWIN, G.NICOL, LEIGH AND
SOTHEBY, J. BEW, N. CONANT,
J. MURRAY, W. FOX, J. BOWEN.

MDCCLXXIX.

MAR 1924

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »