תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

“THE LAND OF THE PHARAOHS,” “ITALIAN PICTURES,” “SPANISH PICTURES,”
“SW/SS PICTURES,” “AMERICAN PICTURES,” E7 C.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[graphic]
« הקודםהמשך »