תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tion, (0) Heb. iv. Jo.

(u) Dr. John Prestone av) Pfalm !sxvii, 2, 3. lxxxviii. 7. (x) Ifa. liv, 8,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »