תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

concede

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

emption for the onw's and Spirit handelt Dutiesa a Is

[ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »