תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

2. that () i John iii, 1. Gen. xviii. 27. 3 John i. 3, iv, 16. (2) Matt. xiii, 1. Tom. viii, 1. Cor. ti. 2. Bev, ki. 21. Lha xvii, 21 (a) Numb. xxiii, 19. (b) Efizer vi. 11. (0) Pur: !*xxiv, 2047

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »