תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

With some Account of the Life and

WRITINGS of the AUTHOR,

[blocks in formation]

Printed for T. WALKER, at Cicero's-Head,

in Dame-Street.

M.DCC.LXXIII.

« הקודםהמשך »