תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic][merged small][subsumed][merged small][ocr errors]
[graphic]
[merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small]

-

LONDON AND EDINBURGH:

A. FULLARTON AND CO.

-----

[blocks in formation]
« הקודםהמשך »