פרשת לופז: עלייתו ונפילתו של רופא־המלכה היהודי

כריכה קדמית
Keter Publishing House Ltd, 2003 - 246 עמודים
Studies the Lopez affair against the background of English and European politics in the late 16th century. Roderigo Lopez, who was born in Portugal to a family of Conversos, arrived in England in 1559. He became Queen Elizabeth's personal physician in 1578, and was one of her advisors as well. In 1594 he was accused of being a Spanish agent and of plotting to poison the queen. This accusation was the result of a power struggle, in which the Earl of Essex got the upper hand and arranged for the indictment against and execution of Lopez. Essex used antisemitism to incite the populace, which demanded Lopez's execution. He may have also used antisemitic arguments to convince the queen to sign the execution order, which she had been reluctant to do. States that Marlowe's antisemitic "The Jew of Malta" was popular during this period, and that Lopez probably was the prototype for Shakespeare's Shylock.
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
5
חלק 2
7
חלק 3
9
חלק 4
13
חלק 5
15
חלק 6
25
חלק 7
47
חלק 8
55
חלק 12
106
חלק 13
113
חלק 14
121
חלק 15
142
חלק 16
148
חלק 17
154
חלק 18
187
חלק 19
195

חלק 9
68
חלק 10
76
חלק 11
95
חלק 20
203
חלק 21
211
חלק 22
235

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי