תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic]
[graphic]

Collection

Presented by his Sons
Urriñizen Chauncey in

Paul Leicester forel
New York Public Silmary

[graphic][subsumed][subsumed]
« הקודםהמשך »