פסיכולוגיה חברתית, כרך 1

כריכה קדמית
Open University of Israel, 2000
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

אגמיה אדם אותה אותו אותם אחד אחרי אחרת אחת איור אינה אינו אינם אלא אנו אנשים אפקט אפקט פיגמליון אפשר באופן בדרך בהשוואה בו בכל במיוחד במצב בני בצורה בקבוצה בשלב גורם דבר דווקא דפוס האדם האלה האם הדבר הודו הזיכרון החוקרים הטרמה היסק היתה המחקר המידע המצב הנבדקים הניסוי הסיבה הסכימה העצמי הפסיכולוג הפסיכולוגיה החברתית הראשון השני השנייה השפעה השפעת התבקשו התיאוריה התנהגויות התנהגות ואילו ואת ולכן ועל זמן חברתית טעות טעות הייחוס הבסיסית יותר יחידה ייחוס יציב כאלה כאשר כזה כיוון כיצד ככל כלומר כלל כן כפי לב לבין לגבי לגורמים לדוגמה לדעת לו למשל לעומת לעתים לפי לראות מחקר מידע מידת ממד מן מסוימת מצב רוח נבואה נטייה ניתן נמצא סטריאוטיפים סיבות סיבתיות סכימות עיבוד פחות קבוצות קבלה קוגניציה קלי קק ראינו רבה רגש רע שאלות שאנו שבו שבין שהוא שהם שונות שונים שיטות מחקר שיש שלא שני שתי תהליכים תופעה תיאוריית תכונות תפיסה תשומת

מידע ביבליוגרפי