תמונות בעמוד
PDF
ePub

ELEMENTS

OF

ENGLISH COMPOSITION.

ELEMENTS

OF

ENGLISH COMPOSITION.

BY

DAVID IRVING, LL. D.

THE EIGHTH EDITION,

CORRECTED AND ENLARGED.

24

EDINBURGH:
JOHN BOYD, 37, GEORGE STREET.
M. OGLE, AND W. COLLINS, GLASGOW; WESTLEY & DAVIS,
AND SIMPKIN & MARSHALL, LONDON; AND W. CURRY

AND CO. AND JAMES M. LECKIE, DUBLIN.

[ocr errors]
« הקודםהמשך »