זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני

כריכה קדמית
Open University of Israel, 2006 - 376 עמודים
ספר זה עוסק בשאלות "מיהו" ו"מהו" יהודי מכניסתם של היהודים לעידן ה(רב) מודרני. שאלות אלה אינן יורדות מסדר היום והן היו לסימן היכר של הקיום היהודי בעת הזאת. כיום יש נוסחי זהות יהודית רבים מאד בעולם היהודי וספר זה דן בהם ועורך השוואה שיטתית ועקבית. בכך יש בכדי להבין את חוויית הקולקטיב היהודי וכיווני השתנותו כיום בתור דוגמא מאלפת של התפתחות זהות קולקטיבית בימינו. השאלות שספר זה מציג משיקות עיונית להתייחסות של מדעי החברה וחוקרי ההיסטוריה בת-זמננו לשאלת הזהות הקולקטיבית הנוכחת בצורה כה אינטנסיבית בחיים המודרניים. תופעה זו מצביעה על אמת הדורשת מימוש מדי יום ביומו. אמת שהיא בגדר משימה, שליחות ואחריות והעולה על הדעת כל אימת שבני-אדם חושבים על עצמם. בזהות הקולקטיבית כרוכים היבטים אוניברסליים המתארים פרטים כ"בני אדם", והיבטים פרטיקולריים המתארים אותם כבעלי תכונות "ייחודיות". ספר זה פותח בדיון עיוני בנושא הזהות הקולקטיבית לפני שהוא מציג את מרחב השונות של הזהות היהודית על ניסוחיה החלופיים הן בממד הדיאכוני והן בממד הסינכרוני. הממד הדיאכוני מבחין בין הזהויות היהודיות המסורתיות לבין הזהויות המודרניות, ובעידן המודרני בין הניסוחים שעלו בתקופת האמנסיפציה,
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
4
חלק 2
5
חלק 3
9
חלק 4
33
חלק 5
57
חלק 6
89
חלק 7
117
חלק 8
147
חלק 10
199
חלק 11
243
חלק 12
269
חלק 13
293
חלק 14
323
חלק 15
353
חלק 16
376
חלק 17
377

חלק 9
177

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

אולם אחרת אחת אינה אינו אירופה אלא אמנסיפציה אנו אנטישמיות אפוא אפשר אצל ארגנטינה בארץ־ישראל בארצות־הברית באשר בה בחברה ביותר בכל בעבור בעולם בצרפת בקרב בראש ובראשונה בשנים בשנת בתקופה גיור גישה גר גרמניה דבר דפוס דפוסים דת דתית האלה האמנסיפציה הבונד הדבר הדומיננטית הדת הדתי הדתית הזהות היהודית הזהות הקולקטיבית החברה החדשה החיים החרדים היהדות היהודים הייתה הישראלית הלאומית הלכה המאה המדינה המודרנה המושג המסורתית המפלגה העברית העולם העם היהודי הפוליטית הציונות הצרפתית הקהילה הקולקטיב הרוסית השואה התנועה התרבות ואולם ואף וכן ועוד זהות זיקה זכויות חדשה חדשים חיים חלק חרדים יהדות צרפת יהודי יותר ירושלים כיום כלומר כלפי כן כפי לאום לבין לגבי למעשה למשל לעומת לפי מדינה מדינת ישראל מודרנה מזרח אירופה מכל מלחמת מלחמת העולם השנייה מן מצד אחד מקום נגד על־פי פולין פחות ציונות צרפת צרפתית קבוצה קבוצות קק רוסיה רוסית שבה שבין שהיא שהם שונות שונים שיש שלא שני תהליך תוך תנועת תרבות