מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

From Obscurity to Center Stage
5
The Bible Pattern
9
Recommendation of the General Conference of 1909
13
The Perth Declaration and SelfSupporting Work
17
Financing SelfSupporting Work
26
Counsels Concerning the Funding of SelfSupporting Institutions
32
Relationship of SelfSupporting Work to Denominational Work
35
SelfSupporting Work in Bible Times
39
The Explosion of SelfSupporting Ministries
57
ASI OCI Laymans Foundation and Other SelfSupporting Organizations
61
The Issues Book
64
When SelfSupporting Ministries Become Threatening
68
Divisions and Schisms
72
Camp Meetings Bible Conferences Weekend Seminars
83
SelfSupporting Evangelism
87
Appendix The Great Need of the Holy Spirit by Ellen G White
90

What Is the Nature of SelfSupporting Work
44
Regular and Irregular Lines
49
Hartland Publications Booklist
94
זכויות יוצרים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי