תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][subsumed]
[merged small][graphic]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PUBLISHED BY WILLIAMS AND WHITING,
AT THEIR THEOLOGICAL AND CLASSICAL BOOKSTORE,

No. 118, Pearl-street.

J. SEYMOUR, PRINTER.

1810.

[ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »