תמונות בעמוד
PDF
ePub

THE

PLAYS AND POEMS

THE LATE EDMOND MALONE.

WITH A NEW GLOSSARIAL INDEX.

LONDON:

PRINTED FOR 1. C. AND J. RIVINGTON; T. EGERTON; J. CUTHELL; SCATCHERD

AND LETTERMAN; LONGMAN, HURST, REES, ORME, AND BROWN ; CADELL
AND DAVIES; LACKINGTON AND CO. ; J. BOOKER; BLACK AND CO.; J. BOOTH;
J. RICHARDSON; J. M. RICHARDSON ; J. MURRAY; J. HARDING; R. H. EVANS ;
J. MAWMAN; R. SCHOLEY ; T. EARLE; J. BOHN ; C. BROWN ; GRAY AND SON;
R. PHENEY ; BALDWIN, CRADOCK, AND JOY ; NEWMAN AND CO.; OGLES, DUN-
CAN, AND CO. ; T. HAMILTON; W, WOOD; J. SHELDON; E. EDWARDS ; WHIT-
MORE AND TENN; W. MASON ; G. AND W. B. WHITTAKER; SIMPKIN AND
MARSHALL; R, SAUNDERS : J. DEIGHTON AND SONS, CAMBRIDGL : WILSON
AND SON, YORK : AND STIRLING AND SLADE, FAIRBAIRN AND ANDERSON,
AND D, BE EDINBURGH.

1821.

C. Baldwin, Printer, New Briilge-street, London.

CYMBELINE.

TIMON OF ATHENS.

« הקודםהמשך »