מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם, כרך 2

כריכה קדמית
Open University of Israel, 2004 - 631 עמודים
הספר דן בהתפתחותו של היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם על רקע ההתרחשויות בארץ, באזור ובעולם. במרכזו עומדת השאלה כיצד התפתח היישוב במשך אותן שנים לקהילה אוטונומית ובשלה לעצמאות, הקולטת מאות אלפי מהגרים, אף שהיתה תחת שלטון זר ובעימות מחריף והולך עם שכניה הערבים. הקורס מציג את המקורות הראשוניים העיקריים ללימוד התקופה, ואת המחקרים המרכזיים שהתפרסמו עד כה, ונועד להקנות לסטודנט בצד ידע על התקופה, מיומנויות בניתוח מסמכים ובקריאה ביקורתית של ספרות היסטורית.
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

אולם אחד אחת איור אירופה אלא אנשי אפשר ארגון ארלוזורוב בארץ בארץ-ישראל בה בו בידי ביותר ביחידה בכל בן בעניין בראשית בריטניה בשאלת בשנות העשרים בשנים בשנת בתקופת גרמניה דבר דו"ח ה"הגנה האוניברסיטה האוניברסיטה העברית הארץ הבית הלאומי הבריטים ההגירה היהודית ההנהגה הציונית ההסתדרות הציונית הוועדה הון החינוך החלוקה היהודים היישוב היסוד היתה הכותל הכותל המערבי הכללית המדיניות המועצה הממשלה המנדט המרד הערבי הנציב העליון הסוכנות היהודית הספר הלבן העבודה העברית העלייה העם היהודי הערבים הפועלים הצהרת בלפור הקונגרס הקמת הקרקע הראשון הראשונה השאלה הערבית השביתה השלטונות השני התנועה וייצמן ועדת פיל זמן חברי חיים חלק יהודים יותר ירושלים ישראל כלפי כן כפי לבין לה לשם מאורעות תרפ"ט מאז מדינה מלחמת העולם ממשלת מן מספר מפני מצד מקדונלד מתוך נגד סוריה סעיף על-ידי על-פי עמ עמדה ערב ערביי ערבים ערבית פורת פרק קרן היסוד קרקעות שאין שהיה שהיו שלא שנות השלושים שני שנים שנת שתי תולדות תל-אביב

מידע ביבליוגרפי