תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][subsumed]

The
Gordon Lester Fira

Collection

Presented by his. Sons
lrythington Chauncey Find

Paul Leicester Forel
New York Public Library

L

[graphic][ocr errors]
« הקודםהמשך »