תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

י

[ocr errors][ocr errors]

עד שלשים יום - יעמוד פרנס "יתר מכן יוציא ויתן כתובה - רבי יהורה אומר - בישראל חודש אחר יקיים - ושנים יוציא - ויתן כתוכה - ובכהנת שנים יקיים ושלשה יוציא. ויתן כתוכה : ב המריר את אשתו שלא תטעום אחר מכל הפירות יוציא ויתן כתובתה - רבי יהודה אומר בישראל יום אחד יקיים ישנים יוציא ויתן כתובה - ובכהנת שנים

[ocr errors]
[ocr errors]

יקיים - שלשה יוציא - ויתן כתובה : ינרסנס לb יוכל לסחזירס

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
« הקודםהמשך »