תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מתכנו אומנות נקיס: אבאנירין איש צדיין אומר משום אבא גוריא - לא ילמד אדם את בני המרי גמלי ספרי ספן. רועה סליקטסכת קרושין וחנוני שומניתן אומנות לסטים ר' יהודה אומר

שמו החמרין רובן רשעים והגמלין רובן כשרים הספנין רובן חסידין - טוב שברופאים לגיהנם - והכשר שבטבחים שותפו של עמלק - רנהוראי אומר - מניח אני כל אומנות שבעולם - ואינו מלמד ו את בני איא תורה - שאדם אוכלמשכרה בעולם הזה - וקרן קיימת לעולם · הבא ושאר בלאומניות אינן כן - כשאדם בא לידי חוליי או לידי זקנה או ון לידייסורין - ואינו יכול לעסוק במלאכתו - הרי הוא מת ברעב אבל התורה אינה כן אלא משמרתו מכל רע בנערותו - ונותנת לו אחרית ותקוה \ בזקנתו בנערותו מהו אומר - וקויה'יחליפו כח• בזקנתו מהו אומר עוד - ינובון בשיבה. וכן הוא אומר באברחס אביגועליו השלום - ואברהם זקן. וה' ברך את אברהם בכל מציגו שעשה (פ"מ שקייס) אברהם אבינו את כל התורה כולהעד שלא נתנה - שנאמר " עקב אשר שמע אברהם בקולי : ו וישמור משמרתי - מצותי חקותי ותורותי :

סליקא לה מסכת קדושין

א

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic][graphic]
« הקודםהמשך »