תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שסיוו שמעון כן יוסף - סכך מתפרשת חתימת - יוסף כן - כלומר כנו של יוסף (tמעון כמו כלעס כנו כעור)

סעד חתוס על גט שני

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

את שהערים הראשונים נקראין עמוכשר עד א' עברי ועד אחד יוני עד א' עברי ועד אחי יוני באים מתחת זה לתחת זה שניהם פסולין: ז שייר מקצת הגט וכתבו בדף השני והערים מלמט'כשר - חתמו ערים בראש הרף מן הצד או מאחריו בגט פשוט' פסול - הקיף ראשו של זה - בצר ראשו של זה והערים באמצע שניהם פסולין נ"6 ל"ג, סופו של זה בצד סופו של זה והעדים באמצע - את שערים נקראין עמו - כשר) ראשו של זה בצד סופו של זה והעדים (ירו'ורי"ף מלמטס) באמצע - את שהעדים נקרין בסופו כשר: ח גט שכתבו עברית. ועדיו יונית - יונית ועריו עברית עד אהר עברי - ועד אחד יוני כתב סופר ועד משר'איש פלוניער. כשר בן איש פלוני (ס"b) ' (ער כשר • איש

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

עליס ומשני לעבור עליו ככ' לbוין - ע"כ

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »