תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מוכיח לנוירות מופסקות קכל עליו כמנין שער רמסו ומין

[ocr errors]

רבי אומר אין זה מגלח אחת לשלשים יום - ואיזהו שמגלח אחת לשלשים יום - האומר הרי עלי נזירות כשער ראשי - וכעפר הארץ - וכחול הים ה הריני נזיר מלא הבית או מלא הקופה בורקין אותו " אם אמר אחת גדולה נזרתי נזיר שלשים יום ואם אמר סתם נזרתירואין את הקופה כאלוהיא מלאה חררל - ונזיר כל ימיו : והריני נזיד מכאן עד מקום פלוני אומרין כמה ימים מכאן ער מקום פלוני - אם פחות משלשים יום " נזיר שלשים יום ואם לאו נזיר כמנין הימים: זהריני נזיר כמנין ימות

החמה ' טונה גזירות כמנין ימות החמה

, אמר

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »