תמונות בעמוד
PDF

נ קונס שbיני כסנית לכריו'bינו יכול לספר סbין וס מנדרי ג קונם פמיני גסנית לכריות לשון רש"י קונסיסא עלי כל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אינו יכול להפר - זה הכלל כל שיצאת לרשו' עצמי שעה אחת אינו יכול להפר:י תשע נערות נדריהן קיימין בוגרת והיא יתומה גערה ובגרה(ס"מ כונרת) והיא יתומה - נערה שלא בגרה והיא יתומה" בוגר' ומת אביה נער בוגרת ומת אביה נערה שלא בגרה ומת אביה "נערה שמת אביה - ומשמת אביה בגרה בוגרת ואביה קיים ס"מ) *נערה *בוגרת *ואביה* קייס רבי יהודה אומר - אף המשיא בתו הקטנה ונתאמנה או נתגרשה - וחזרה אצלו : עדין היא נערה : יא קונס שאינו נהנית לאבא ולאכיך. אם עושה אני על פיך שאיני נהנית לך . אם עושה אני ע"פ אבא ועל פי אכיך הרי זה יפר:יב בראשונה היו אומרים שלש נש ם יוצאות ונוטלות כתובה * האומרת טמאה אני לך . שמים

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כלומר

« הקודםהמשך »